Wiele bezcennych pamiątek z Powstania Warszawskiego zawiera zbiór Marka Ziarkowskiego. Przedmioty związane z Powstaniem Warszawskim zbierane były przez wiele lat. Wiele pamiątek ofiarowali sami powstańcy lub ich rodziny. Badanie, upowszechnianie i utrwalanie historii Powstania Warszawskiego jest ogromną pasją właściciela tej kolekcji pamiątek.