Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, czyli „mała architektura sakralna” zrosły się przez wieki z krajobrazem polskiej ziemi. Stawiane z różnych powodów, w specjalnych miejscach wypełniają też różne funkcje. Ale przede wszystkim są wyrazem wiary minionych pokoleń.