Genealogia bada stosunki pokrewieństwa i powinowactwa między ludźmi. Podstawowymi źródłami wykorzystywanymi przez genealogię są: księgi parafialne, akta sądowe i stanu cywilnego, a także inne dokumenty, pomniki nagrobne. Genealogia jako pomocnicza nauka historii jest jak twierdzą osoby zainteresowane tą dziedziną nauki jest pasjonująca i pochłania badaczy jak najlepsza powieść. W genealogii nie ma nudy – zawsze jest coś jeszcze do zrobienia i dowiedzenia się.