Badania genealogiczne stanowią obecnie najczęstszy cel poszukiwań, prowadzonych w archiwach państwowych. Liczba osób zarówno w kraju, jak i z za granicy, chcących poznać historię swoich przodków, systematycznie rośnie. W celu szybszego odszukania w zbiorach archiwalnych aktu dotyczącego danej osoby archiwa państwowe indeksują dawne księgi metrykalne, akty stanu cywilnego, księgi meldunkowe. Prace te prowadzone są często we współpracy ze stowarzyszeniami genealogicznymi