Walki o PAST-ę rozpoczęły się 20 sierpnia 1944 o 2.00 w nocy. W akcji brało 250 powstańców, którzy atakowali z trzech stron. Powstańcy, by zdobyć budynek, musieli go wcześniej podpalić. Do szturmu użyto strażackiej motopompy. Szalejący w gmachu pożar przesądził o zwycięstwie Polaków. A
budynek PAST-y pozostał w polskich rękach do końca powstańczego zrywu.