Muzeum Przyrodniczo-Myśliwskie w Krynicy Morskiej powstało z pasji i zamiłowania do przyrody. Myśl jaka przyświecała powstaniu tego muzeum to ukazanie piękna naszej rodzimej ale i egzotycznej przyrody, mieszkańcom i turystom.
Placówka posiada około 300 gatunków zwierząt z Polski i całego świata. Do muzeum zaprasza i oprowadza po nim, właściciel, a zarazem kustosz Pan Leszek Zawadzki, który z pasją opowiada i dzieli się swoją wiedzą na temat zbiorów.
Ciekawostki
Większość spreparowanych okazów pochodzi z powypadkowych zdarzeń losowych albo zostały zebrane z plaży po sztormach.
W powiększaniu zbiorów pomagają okoliczni mieszkańcy, przynosząc do Muzeum znalezione okazy.
Preparacją zwierząt zajmują się specjaliści, dzięki którym zwierzęta wyglądają jak żywe.