Jest taki festiwal, na którym wyświetlane filmy na pewno trzeba obejrzeć. Jest to Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych. Polskamowi.pl prezentuje rozmowę z dyrektorem programowym tego ważnego wydarzenia.

Idea tego Festiwalu od dawna skupia się na łączeniu filmów o tematyce historycznej i filmów patriotyczno-obronnych, zwłaszcza wojskowych, które poświęcone są międzynarodowym misjom różnych armii świata. Armie te angażują się w walkę z terroryzmem, klęskami naturalnymi i cywilizacyjnymi. Działają również jako  misje stabilizacyjne wspierające społeczności lokalne, które znajdują w sytuacjach  przerastających ich  możliwości zaradzenia różnym  problemom. Na przestrzeni ostatnich lat Festiwal stał się  ważnym, międzynarodowym, corocznym forum twórców, dystrybutorów oraz propagatorów filmu historycznego i wojskowego.