Hebron znajduje się ok. 40 km na południe od Jerozolimy, na terenie Autonomii Palestyńskiej, a dokładnie Zachodniego Brzegu Jordanu. Jest jednym z najstarszych miast na Ziemi Świętej wspominanym już w Biblii. Jest usytuowane na Wzgórzach Judei będących obecnie na terenach palestyńskich. Polska Mówi proponuje krótką wizytę w hucie szkła w Hebronie.