“Camp Pozzi” to kolejna książka autorstwa Navala. Jej autor służył przez 14 lat w GROM-ie . Połowę tego czasu spędził na licznych misjach zagranicznych. Za swoją służbę był wielokrotnie odznaczany, w tym najwyższymi odznaczeniami wojskowymi, jakie można otrzymać w Polsce za czyny bojowe w trakcie pokoju.