Trwa już kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.

Konkurs ten skierowany jest do właścicieli,  a także zarządców zabytkowych obiektów, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku dbania o zabytki. Obiekty zgłaszane do konkursu muszą być  wpisane  do rejestru zabytków. Jaki jest cel tego konkursu?

Przede wszystkim jest to promocja opieki nad zabytkowymi budowlami, a jednocześnie pokazanie i upowszechnianie najlepszych wzorów utrzymania obiektów w bardzo dobrym stanie.

Ważnym elementem konkursu jest też strona edukacyjna, która polega na popularyzowaniu odpowiednio przeprowadzanych remontów oraz właściwego ich użytkowania . Wzorowa opieka nad tymi dobrami kultury jest niezbędna do ich zachowania dla przyszłych pokoleń. Także odpowiednia konserwacja obiektów z zachowaniem najważniejszych elementów charakterystycznych dla danej epoki jest bardzo ważnym elementem tego konkursu.  W konkursie oceniana jest również jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich i rewaloryzacyjnych prowadzonych podczas restaurowania zabytków.

Od 2017 roku konkurs „Zabytek Zadbany” odbywa się na podstawie nowego regulaminu. W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach:

utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;

rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i rewaloryzacja krajobrazu (założenia dworskie i pałacowe);

adaptacja obiektów zabytkowych;

architektura i budownictwo drewniane oraz architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne

kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Do tegorocznej edycji konkursu można było zgłaszać obiekty, przy których prace ukończono w latach 2012-2016; kategoria specjalna właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem obejmuje co najmniej dziesięć lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Jak zapisano w regulaminie konkursu jury ustali termin ogłoszenia jego wyników.