Człowiek bada świat od niepamiętnych czasów i poznaje go coraz bardziej dogłębnie. Wykształciliśmy poprzez wieki wiele rodzajów nauk. Jedną z głównych nauk próbującą zrozumieć i opisać świat jest fizyka. A czym jest metafizyka? Jest to dziedzina filozofii, która skupia się na właściwościach bytu, ale od strony filozoficznej, a nie tak jak fizyka – od przyrodniczej. Skupia się na świecie niematerialnym. Szuka przyczyn zjawisk, oddziaływań i relacji zachodzących na świecie, którego nie obejmuje fizyka.