Jeśli chcesz podróżować z dzieckiem przez kilka miesięcy w trakcie trwania szkoły, rozwiązaniem jest domowe nauczanie. Szkoła decyduje o tym, czy dziecko może przejść na taki tryb nauczania, biorąc pod uwagę m.in. opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rodzic zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do nauki oraz stawić się na egzaminy. Jak twierdzi Edi Pyrek wolne bez ograniczeń i spontaniczne podróżowanie jest fascynujące, a zarazem rozwijające, a poza tym budujemy w ten sposób niesamowitą więź z naszą pociechą.