To już IX edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych. Jest to autorski pomysł Teodora Ratkowskiego, polskiego kompozytora, reżysera filmowego i społecznika. Idea Festiwalu od dawna skupia się na łączeniu filmów o tematyce historycznej i filmów patriotyczno-obronnych, zwłaszcza wojskowych, które poświęcone są międzynarodowym misjom różnych armii świata, które angażują się w walkę z terroryzmem, pomagają podczas klęsk różnego rodzaju oraz działają w misjach stabilizacyjnych.