Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych jest polską pozarządową inicjatywą kulturalną promującą sztukę filmową, poświęconą pamięci o przeszłości. To niekomercyjny projekt obywatelski służący przede wszystkim rekonstrukcji wiedzy historycznej o epoce zniewolenia państw i narodów Europy Środkowo-Wschodniej, porzuconej przez zwycięzców II wojny światowej na blisko pół wieku i odgrodzonej od nich tzw. „żelazną kurtyną”. Światu do dziś trudno pojąć, że u progu XXI wieku blisko 100 milionów Europejczyków z tzw. nowych państw Unii Europejskiej wciąż jeszcze odbudowuje swą tożsamość kulturową i dogania czas, który im kiedyś zabrano.