Od nowego roku szkolnego, we wrześniu w Krakowie ruszy pierwsze liceum ogólnokształcące w którym oprócz wszystkich przedmiotów przewidzianych programem młodzież będzie uczyła się języka mandaryńskiego i sinologii. Polskamowi.pl krótko prezentuje tę szkołę.

Szkoła  powstała  z inicjatywy Europejsko-Azjatyckiej Fundacji Edukacji Biznesowej w Krakowie. W programie szkoły przewidziane są dwa profile nauczania, matematyczno-fizyczny i biologiczno – chemiczny. Język mandaryński będzie nauczany w wymiarze sześciu godzin tygodniowo. Ważnym przedmiotem będą też prawo i ekonomia.

Wszechstronna edukacja młodzieży i otwarcie na chińską kulturę to podstawowe złożenia, ale oprócz tego liceum ma za zadanie przygotować młodych ludzi na takim poziomie, żeby mogli się dostać do renomowanych uczelni na całym świecie.

Aby dostać się do tej szkoły trzeba spełnić kilka wymogów. Po pierwsze średnia ocen nie może być niższa niż 4,0, trzeba też zdać test, który będzie zawierał pytania z przedmiotów ścisłych, humanistycznych i języka angielskiego. Na koniec kandydaci przejść muszą jeszcze rozmowę kwalifikacyjną.