To już ostatni dzwonek by pomyśleć o szkolnej wyprawce dla swoich dzieci. PolskaMowi.pl przypomina, że uczniowie podstawówek i gimnazjów otrzymają podręczniki i zeszyty ćwiczeń za darmo!

W nadchodzącym roku szkolnym dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  po raz pierwszy dotyczyć będzie wszystkich klas szkół podstawowych oraz drugiej i trzeciej klasy wygaszanych gimnazjów.

fot. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Ci właśnie uczniowie otrzymają podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zadań edukacyjnych za darmo. Zapłaci za nie budżet państwa. Szkoła otrzyma dotację, z której sfinansuje zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów. Podręczniki i ćwiczenia wybierze nauczyciel z rynku – informuje w rozmowie z reporterką portalu PolskaMowi.pl rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Łukasz Trawiński.
–  Przypominam, że podręczniki są własnością szkoły i są wypożyczane uczniom na dany rok szkolny. Po zakończeniu roku szkolnego uczeń ma obowiązek zwrócić książki do biblioteki szkolnej. Jeżeli je zniszczy, nie zwróci, szkoła będzie mogła żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów podręczników. Szczegółowe warunki wypożyczenia określi dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia przynajmniej 3-letniego okresu używania tych podręczników przez uczniów. Materiały ćwiczeniowe będą przekazywane uczniom na rok szkolny bez konieczności zwrotu. Wymiana podręczników dotyczy w tym roku trzech roczników uczniów, którzy od września będą uczyli się według nowej podstawy programowej, czyli dzieci z klas I, IV i VII szkoły podstawowej – tłumaczy rzecznik MEN.

Choć to dyrekcja danej szkoły w porozumieniu z nauczycielami wybiera podręczniki, to jednak musi zmieścić się w limicie 250 złotych za komplet dla jednego ucznia.  Szczegółowe informacje o wysokości dotacji można znaleźć tutaj. Ponadto podręczniki i zeszyty ćwiczeń do zajęć nieobowiązkowych jak religia czy etyka trzeba będzie kupić samemu.

fot. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

A co z placówkami prywatnymi? Czy tamtejsi uczniowie mogą też liczyć na darmowe podręczniki? Otóż jak wyjaśnia portalowi PolskaMowi.pl rzecznik MEN, niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne gimnazja nie mają obowiązku zapewniania uczniów tego typu materiałów edukacyjnych.  Mogę jednak złożyć wniosek na dotację celową na ten cel.

            – Szkoły niepubliczne, które otrzymają dotację celową na zakup podręczników/materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, mają obowiązek zapewnić uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zakupionych z tej dotacji. Również podręcznik do edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach II-III, który opracowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, szkoły niepubliczne mają obowiązek zapewnić uczniom bezpłatnie tylko w przypadku złożenia wniosku w sprawie dostarczenia tego podręcznika podkreśla w rozmowie z reporterką portalu PolskaMowi.pl rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Łukasz Trawiński.

fot. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rządowa dotacja nie dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Rodzice muszą się przygotować na wydatek nawet do 500 złotych za komplet podręczników. Jedynie uczniowie niepełnosprawni, którzy uczęszczają do m.in. zasadniczych szkół zawodowych czy liceów ogólnokształcących mogą liczyć na dofinansowanie materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”.  Taki wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał. Należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warto zajrzeć: Szczegółowe informacje dotyczące wysokości dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych znajdują się na stronie internetowej www.men.gov.pl.

Anna Krzesińska

anna.krzesinska@polskamowi.pl