Dziś, 7 kwietnia zmieniają się zasady przekraczania granic zewnętrznych Unii Europejskiej przez jej obywateli, czyli również przez Polaków. Szczegóły w Polskamowi.pl.

Przy wjeździe i wyjeździe ze Strefy Schengen będzie obowiązywać odprawa szczegółowa a nie, jak dotychczas minimalna. Zasady przekraczania granic przez obywateli państw spoza Unii pozostają bez zmian.

Kontrola minimalna polegała na potwierdzeniu tożsamości podróżnego oraz weryfikacji dokumentów pod kątem ich ważności i autentyczności. Zaostrzenie przepisów oznacza, że każdy podróżny będzie również sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest poszukiwany, nie obowiązuje go zakaz wjazdu na terytorium UE czy też – co najważniejsze – nie został został wpisany do rejestru zastrzeżeń  jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa czy porządku publicznego.

Obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza, mają od dziś wszystkie państwa członkowskie Unii, nie tylko Polska.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy dotyczące przekraczania granic zewnętrznych ze względu na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

Źródło: Straż Graniczna

BU