Tylko nieliczni przybyli 1-go maja na wypoczynek nad polskie morze. Dobrze to świadczy o nas o naszym rozsądku,
respektowaniu zaleceń, a także w jakimś stopniu o sytuacji finansowej, która wstrzymuje decyzje o jakichkolwiek wyjazdach poza miejsce zamieszkania. Niezależnie od tego co jest powodem pozostania w domu dziękujemy wszystkim Polakom za postawę i przesyłamy pozytywną energię.