W Mikołajkach podczas budowy kompleksu apartamentów odkryto cenne stanowisko archeologiczne. Znajdują się tam ślady osady z neolitu, osady z okresu wpływów rzymskich, a także dwa cmentarze – jeden z początku XVIII w, gdy przez Mazury przeszła dżuma, a drugi z przełomu XVII-XIX w.