Wójtowie i burmistrzowie powiatu mińskiego nie są zachwyceni projektem nowej ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. - Decyzje w tej sprawie powinny być podjęte przy naszym udziale, a nie odgórnie, bez wiedzy i zgody zainteresowanych - uważają

Marcin Jakubowski, burmistrz Mińska Mazowieckiego, brał udział w kilku spotkaniach najrozmaitszych gremiów na temat ustawy metropolitalnej i ustawy o ustroju Warszawy. Na każdym z nich dyskutowano poselskie plany uchwalenia nowej ustawy powołującej metropolię warszawską. Projekt mówi, że metropolia ta ma obejmować m.in. 2 miasta należące do powiatu mińskiego – Halinów i Sulejówek.

Reforma bez sensu

– To pojęcie metropolii warszawskiej bardzo różniące się od tego, co życzyłoby sobie wielu z nas – komentuje. – Reformowanie ustroju stolicy będzie miało sens tylko wtedy, jeśli rozwiąże największe problemy mieszkańców, przede wszystkim problemem transportu publicznego. Mińsk Mazowiecki ma od zawsze ambicje metropolitalne i od lat walczyliśmy, żebyśmy w określeniu granic warszawskiego obszaru metropolitalnego byli brani pod uwagę jako miasto, które w tym układzie się znajduje. Tymczasem w projekcie ustawy nas nie ma.

Jak komentuje burmistrz, projekt odbiera także samorządom tożsamość i decyzyjność.

– Uważam, że wejście mojego miasta, a także wielu innych, na takich zasadach jest absolutnie nie do przyjęcia. Chociaż bardzo chcemy być w metropolii, to nie za cenę tracenia tożsamości miejskiej – podkreśla.

Jednym głosem

Burmistrz Mińska jest autorem przyjętego na lutowym spotkaniu w Stanisławowie stanowiska Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego w sprawie powołania metropolii warszawskiej.

– Poruszamy w nim 3 kwestie – informuje. – Po pierwsze o wydanie aktów wykonawczych do obowiązującej od prawie 2 lat ustawy o ustroju Warszawy. Po drugie prosimy prezydent stolicy o zintensyfikowanie działań w kwestii utworzenia związku metropolitalnego. Na szczęście to się już zaczęło dziać. Po trzecie mówimy, że jesteśmy przeciwni proponowanej przez rząd ustawie. Wszelkie decyzje na temat przynależności poszczególnych samorządów do jakichś większych związków powinno odbywać się przy ich udziale, a nie odgórnie, bez wiedzy i zgody przedstawicieli mieszkańców.

Burmistrz Jakubowski deklaruje, że Konwent będzie robić wszystko, aby miasta i gminy, które reprezentuje, nie były wystawiane poza nawias metropolii warszawskiej:

– Postanowiliśmy zgromadzić się się w stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa”. Stowarzyszenie to istnieje od wielu lat, a Mińsk Mazowiecki jest jego członkiem od 2001 r. Teraz przystępują do niego inne miasta i gminy, bo chcemy mówić jednym głosem – kończy.