Albatros, to Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w małej warmińskiej wsi Bukwałd. Pracują i współpracują z ośrodkiem osoby pełne miłości do ptaków- wolontariuszki i wolontariusze. To tutaj, do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich trafiają ranne i chore ptaki, które są leczone. Te, które ze względu na swój stan zdrowia, nie mogą wrócić na wolność, zostają mieszkańcami Ptasiej Akademii, w której odbywają się zajęcia edukacyjne. Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich przed 15 laty stworzyła w Bukwałdzie pod Olsztynem dr Ewa Rumińska.