Czy istnieje życie pozagrobowe? – Życie po życiu? Czy w ogóle jest „tamten świat”? Dla osób religijnych nie ma problemu i dylematów: jest i to nawet lepszy niż ten doczesny. Eben Alexander, neurochirurg, autor książki ,,Dowód” tak jak i Raymond Moody twierdzi, że życie po śmierci istnieje. Uważa, że wyjaśnienia neurofizjologiczne nie mają wartości. Wierzy natomiast kolegom lekarzom i tysiącom innych ludzi na całym świecie, którzy donosili o swoich doświadczeniach. Według ich oceny bowiem i według analiz przypadków zawartych w ,,Życiu po życiu” zobaczyli oni życie pozagrobowe pełne miłości i światła”.