Niezwykle ważne dla systemu bezpieczeństwa państwa jest Lotnictwo Służb Porządku Publicznego (LSPP). Funkcjonuje ono od 1996 roku i obejmuje: Lotnictwo Policji i Straży Granicznej. Lotnictwo Służb Porządku Publicznego przeznaczone jest do wsparcia Policji i Straży Granicznej. Polska Mówi rozmawia z twórcą tego lotnictwa płk Kazimierzem Pogorzelskim.