Umowy różnego rodzaju są zawierane po to, aby ich dotrzymywać. Zawierając umowę jedna strona zobowiązuje się na rzecz drugiej strony spełnić określone świadczenie. Jednak, jak pokazuje praktyka – bywa z tym różnie.
Podpisując umowę należy pamiętać o tym, że umowy zawiera się na złe czasy, a praca którą włożymy na początku ustalania prawnych ram naszego przedsięwzięcia, przyniesie nieocenione korzyści w przyszłości.