Pilot doświadczalny to osoba, która musi spełniać wysokie wymagania odnośnie cech psychofizycznych takich jak podzielność uwagi, refleks, szybkość i trafność w podejmowaniu decyzji, odwaga oraz duża odporność na stres.
Musi też też mieć wiedzę odnośnie konstrukcji oblatywanych statków powietrznych i materiałów z których został on zbudowany.