Per­fumy są sy­no­nimem ko­bie­co­ści. Nie ma chyba ko­bie­ty, która nie uwiel­bia­ła­by pięk­nie pach­nieć. Na fla­kon ulu­bio­nych per­fum po­tra­fi­my wydać cięż­kie pie­nią­dze. ALe jak długo możemy przechowywać perfumy, żeby nie straciły swoich walorów zapachowych?