Sędzia Anna Maria Wesołowska od lat propaguje edukację prawną wśród dzieci i młodzieży. Świadomość i znajomość prawa to niezwykle ważne kwestie w naszym życiu i należy je uświadamiać od najmłodszych lat. Młodym ludziom wiedza, którą przekazuje podczas spotkań sędzia Anna Maria Wesołowska może uratować im życie i pokazać granice pomiędzy dobrem, a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Również w książce “Poradnik prawny- Bezpieczeństwo młodzieży” w 100 felietonach ukazane są sytuacje, w których nastolatki popełniają przestępstwa lub czyny niedozwolone, często nie zdając sobie z ich konsekwencji.