Moda – podsystem komunikacyjny charakterystyczny dla danej epoki lub struktury macierzystej, który reguluje wewnętrzne i zewnętrzne przejawy ekspresji członków danej zbiorowości. Tyle encyklopedia. A jak postrzega modę Halina Rostkowska-Niemczyk, która od lat jest na modowych salonach. Moda to pasja, to wybór i sposób bycia. Moda odzwierciedla osobę, ubrania mówią o charakterze, nastroju, buty mówią nam o stylu. Moda to także przemijanie. Właśnie zamiłowanie do świata mody w Polsce i na świecie zaowocowało powstaniem magazynu La Mode et la Diplomatie. LaMD – La Mode et la Diplomatie to magazyn, który łączy świat mody z biznesem, kulturą i dyplomacją.