Założone w 1982 r. Niemieckie Muzeum Techniki (Deutsches Technikmuseum) kontynuuje tradycję licznych zbiorów z zakresu historii techniki, przechowywanych do II wojny światowej w Berlinie. Znajduje się tu wiele eksponatów dotyczących historii techniki. Pierwotnie muzeum kładło największy nacisk na transport kolejowy, obecnie prezentuje wiele gałęzi przemysłu. Dzięki Science Center Spectrum, codziennym demonstracjom historycznych maszyn i modeli muzeum stanowi skarbnicę wiedzy i wrażeń zarówno dla młodszych jak i starszych zwiedzających.