Narkomania wśród młodzieży stała się istotnym problemem i w ostatnich latach przybrała znacząco na sile. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z negatywnych konsekwencji zażywania środków odurzających. Uważają, że sięganie po narkotyk w żaden znaczący sposób nie
przełoży się na ich życie codzienne.