Obecny rezerwat pokazowy żubrów koło Białowieży o pow. 27,9 ha powstał w 1937 r. W rezerwacie, w warunkach zbliżonych do naturalnych, eksponowane są żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), wilki i ryś. Rezerwat pokazowy jest znaczną atrakcją turystyczną, jak również służy edukacji przyrodniczej młodzieży szkolnej odwiedzającej Białowieżę.