Bretarianie czyli osoby żywiące się energią słoneczną i odrzucające tradycyjne pokarmy, które nie są im potrzebne do życia. I choć medycyna stoi na stanowisku, że człowiek nie jest w stanie przetrwać bez jedzenia i picia, bretarianie twierdzą, że są pełni sił witalnych i energii. Jak twierdzą wszystko jest kwestią naszego nastawienia psychicznego i naszej siły woli.