Prawnuczka Józefa Piłsudskiego – Danuta Onyszkiewicz – podróżuje śladami przodka – Bronisława Piłsudskiego.To mniej znany brat marszałka. Był z zawodu antropologiem i etnografem. W Polsce jest niemal zapomniany, a sławny jest na Sachalinie. Młoda badaczka-dokumentalistka, rozpoczęła od Wilna realizację projektu „Śladami Bronka”, który będzie trwał około dwóch lat. Zwieńczeniem projektu, jak planuje badaczka, będzie internetowa gra w formie dokumentu, oparta na autentycznych materiałach, fotografiach, filmach z tamtej epoki oraz na listach Bronisława.