Lasy są dobrem ogólnospołecznym, mającym duży wpływ jakość życia człowieka.
Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9230 tys. ha. W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy publiczne i zajmują 80,8% powierzchni, udział lasów prywatnych wynosi 19,2%. A w jakim stanie są polskie lasy?