Są znane już od V w p.n.e. – fajki. W wielu krajach, zwłaszcza w Europie, palenie fajki uważane jest za sztukę, albowiem prawidłowe palenie fajki wymaga ćwiczenia charakteru, spokoju wewnętrznego, opanowania i cierpliwości. Sam wyrób fajek, zwłaszcza wrzoścowych, pozostaje wciąż rzemiosłem artystycznym. Ostateczny wygląd nadawany jest główce fajki rękami frezera. Nowe wzory fajek tworzą często wybitni projektanci. Popyt na ręcznie wykonane fajki na całym świecie nie maleje. Są zamówienia ze Stanów Zjednoczonych, Rosji i wielu innych europejskich krajów. Pewnie dlatego, że palenie fajki jest zajęciem domowo-towarzyskim, a fajkarstwo – kolekcjonerskim.