Rodzina jest bardzo ważna dla rozwoju dziecka. Jej rolą jest nie tylko wychowanie dziecka, ale też ma ona zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa i pozwolić na prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny. Dobrze funkcjonująca rodzina zaspokaja potrzeby swych dzieci, jak żadna inna grupa społeczna nie jest w stanie zaspokoić. Dzieje się tak dlatego, że
środowisko rodzinne stanowi źródło miłości, daje poczucie bezpieczeństwa przez spójność wewnętrzną i obecność osób, na które można liczyć.