TEST

QUIZ – PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA

Macie ochotę sprawdzić się z geografii i ogólnej znajomości świata? Quiz który proponujemy, bardzo łatwy nie jest, ale przecież – do odważnych świat należy!

 

Najdłuższą rzeką świata jest:

Największe powierzchniowo państwo świata to:

Przez który z podanych krajów NIE przechodzi równik?

Za granicę pomiędzy Atlantykiem a Oceanem Indyjskim umownie uznaje się:

Który z wymienionych krajów graniczy z Chorwacją?

W Angoli językiem urzędowym jest:

Aby zdobyć złożoną z ośmiotysięczników Koronę Himalajów (poprawnie powinno mówić się: Koronę Himalajów i Karakorum), wspinacze muszą zdobyć:

Dhaka to stolica:

Najwyższy szczyt Tatr to:

Największym województwem Polski jest mazowieckie, a najmniejszym?

Inna nazwa archipelagu Islas Malvinas to:

Surinam jest państwem leżącym w: