Płacenie abonamentu RTV, o ile nie jesteśmy z tego zwolnieni, jest obowiązkowe. PolskaMowi.pl przypomina, że ci, którzy do czwartku (25 stycznia) zapłacą za cały rok otrzymają dziesięcioprocentową zniżkę.

W tym roku opłata za jeden miesiąc za radioodbiornik wynosi 7 złotych. Jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 84 zł, jeżeli zapłaci za cały rok z góry wyniesie to 75,60 złotych. Opłata za miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 złotych. Jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za dwanaście miesięcy wyniesie 272,40 zł, za cały rok z góry – 245,15 złotych. Ci którzy zapłacą do 25 stycznia br. za cały rok otrzymają dziesięcioprocentową zniżkę.

            Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek, jeżeli zapłacimy za okres dłuższy niż miesiąc. W takim wypadku wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego wyniesie odpowiednio:

2 miesiące       13,60 zł

3 miesiące       20,15 zł

4 miesiące       27,15 zł

5 miesięcy       33,75 zł

6 miesięcy       39,90 zł

7 miesięcy       46,90 zł

8 miesięcy       53,50 zł

9-mcy              60,05 zł

10-mcy            67,05 zł

11-mcy            73,65 zł

12-mcy (rok)   75,60 zł

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:

2-mce              44,05 zł

3-mce              65,35 zł

4-mce              88,05 zł

5-mcy              109,40 zł

6-mcy              129,40 zł

7-mcy              152,10 zł

8-mcy              173,45 zł

9-mcy              194,75 zł

10-mcy            217,45 zł

11-mcy            238,80 zł

12-mcy (rok)   245,15 zł

            Aby zapłacić abonament RVT, trzeba znać 26-cyfrowy numer rachunku bankowego abonenta, nadawany podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. Opłaty można zaś uiszczać we wszystkich placówkach pocztowych lub na stronie internetowej Poczty Polskiej. Pamiętajmy, że nieregulowanie opłat abonamentowych może skutkować postępowaniem egzekucyjnym.

            Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych rtv znajdziemy tutaj. Są to m.in. osoby, które ukończyły 75 rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,  kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi czy osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

            Przypominamy! W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika (w 2017 r. opłata ta wynosi 681 złotych w przypadku odbiornika telewizyjnego i 210 złotych w przypadku wyłącznie odbiornika radiofonicznego).

AK

anna.krzesinska@polskamowi.pl