Kiedy z nieba leje się żar, najchętniej odpoczywalibyśmy na urlopie. Niestety, mimo wakacyjnej aury wiele osób pracuje. PolskaMowi.pl przypomina jakie obowiązki mają pracodawcy, aby pomóc im przetrwać ten gorący czas.

Do jego podstawowego obowiązku, kiedy temperatura na dworze przekracza 25 stopni, a w budynku nie spada poniżej 28 stopni C, należy zapewnienie pracownikom napojów chłodzących (najczęściej jest to woda). Muszą być udostępnione za darmo, przez cały czas trwania pracy i to w niereglamentowanej ilości! Nie można także wypłacić ekwiwalentu za napój.

            Ponadto w przypadku pracy biurowej pracodawca może, ale nie musi zainstalować klimatyzację czy wiatraki, natomiast musi zainstalować w oknach rolety lub żaluzje.

            Co ważne, jeżeli zbyt wysoka temperatura spowodowała złe samopoczucie, a praca wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej (dotyczy to m.in. pracy kierowców, kontrolerów ruchu czy pilotów) pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, opuścić stanowisko pracy. Za ten czas nie przysługuje mu się jednak wynagrodzenie.

            Jak informują inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku złego samopoczucia podczas upałów może oddalić się z miejsca pracy po uprzednim powiadomieniu przełożonego i mimo wszystko otrzymać wynagrodzenie.  Ale muszą być spełnione dwie przesłanki – warunki pracy stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika i nie odpowiadają zasadom BHP. Dzieje się tak np. wtedy kiedy pracodawca nie zapewni osobom, pracującym w temperaturze 30 stopni C, odpowiednio zimnych napojów, a pracownik poczuje się słabo i będzie odwodniony.

AK

fot. Anna Krzesińska