Czy wiesz jaka jest różnica między flagą, banderą a banerem? A czym są barwy narodowe? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w w poradniku „Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe, wydanym przez MSWiA.

Autorem publikacji jest Alfred Znamierowski ekspert w dziedzinie weksylologii czyli nauki zajmującej się sztandarami, chorągwiami, członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej przy MSWiA.

Publikacja, jak dowiaduje się Polska Mówi w przystępny sposób objaśnia wiele pojęć i różnic w nazwach, które nie dla wszystkich mogą być zrozumiałe, a są używane nie tylko w pismach urzędowych i opracowaniach weksylologicznych.

„Biało-Czerwona” zawiera wskazówki jak prezentować barwy narodowe, polską flagę, a także bannery w przestrzeni publicznej.  Kwestia ta nie została do tej pory uregulowana ustawowo. Wiele jednostek samorządu terytorialnego i instytucji państwowych nie wie, w jakiej kolejności na masztach i w pomieszczeniach umieszczać flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej z flagami innych państw i jednostek samorządu terytorialnego.

Wskazówki zawarte w publikacji MSWiA dotyczą różnych okoliczności, między innymi żałoby, marszów czy powitania gości  zagranicznych.

Autor wyjaśnia również, na przykład kibicom, że nazwy miejscowości, z których przyjeżdżają na zawody sportowe można umieszczać na barwach narodowych, a nie flagach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Polska flaga ma proporcje 5:8.

Wydanie drugie rozszerzone zostało o rozdział  „Flagi podczas konferencji i wizyt”. Warto pamiętać o tym, że kolejność flag jest znaczącym sygnałem. Ze względów kurtuazyjnych można umieścić flagę państwa, z którego pochodzi gość, na pierwszym miejscu przed flagą polską. Dotyczy to jednak wizyt najwyższych rangą przywódców  takich jak głowa państwa lub szef rządu.

Publikacja pt. „Biało-Czerwona” zawiera instrukcje, które mogą się przydać każdemu, kto szanuje nasze barwy narodowe.

MSWiA.gov.pl

BU