Mierzeja Wiślana zwana często Bursztynowym Wybrzeżem jest jednym z najpopularniejszych regionów wypoczynkowych nie tylko na Pomorzu, ale również w całym kraju. Jej wschodnia część oddziela wody Zatoki Gdańskiej od Zalewu Wiślanego. Akwen ten jest kluczowym elementem, który wpływa na atrakcyjność turystyczną tego regionu oraz jego unikalny krajobraz. Od strony Zatoki Gdańskiej rozciągają się szerokie plaże, które zaliczane do najpiękniejszych w tej części Europy. Plaże Mierzei Wiślanej słyną też z bursztynu, który od wieków jest produktem utożsamianym z tym miejscem.