Mroczne przejścia, ślady pożarów, relikty średniowiecznych murów – to wszystko możecie zobaczyć odwiedzając Podziemną Trasę Turystyczną w Rzeszowie. Na portalu PolskaMowi.pl pokazujemy zdjęcia z tego ciekawego miejsca.

Trasa przebiega pod rzeszowskim rynkiem i kamienicami. Obejmuje 25 piwnic i 15 korytarzy, sięgających 10 metrów w głąb ziemi. Przypomnijmy. W średniowiecznym Rzeszowie, ze względu na korzystne położenie na skrzyżowaniu handlowych szlaków, kwitł handel i rzemiosło. A rolę magazynów handlowych oraz tzw. „sklepów ziemnych” pełniły piwnice, budowane pod rynkiem, okolicznymi kamienicami, a także pod przyległymi ulicami, tworząc nieregularną sieć komór i korytarzy na różnych głębokościach. Zapewniały towarom odpowiednią temperaturę przechowywania, a także chroniły przed złodziejami i pożarami. W czasach najazdów tatarskich i wojen były zaś dobrym schronieniem dla mieszkańców grodu, gdyż wąskie przejścia umożliwiały barykadowanie, a piwniczne korytarze prowadziły do znajdującej się na Rynku studni, co zapewniało wodę.

            Podczas zwiedzania Trasy można natknąć się na relikty średniowiecznych murów, ślady pożarów, nadgryzione „zębem czasu” pozostałości żelaznych krat i zawiasów, kilkusetletnie cegły „palcówki” i tajemnicze przejścia. Można tam także zobaczyć repliki zbroi rycerskich, broni białej i palnej oraz ekspozycję ceramiki użytkowej i ceramicznych zabawek, z jakiej korzystali dawni mieszkańcy Rzeszowa.

            Informacje o zwiedzaniu można znaleźć na stronie www.trasa-podziemna.erzeszow.pl

AK

fot. Anna Krzesińska