Szacuje się, że w samej Polsce w ciągu roku na ciężką sepsę zapada ok. 50 000 ludzi, dotyczy ona nawet jednej czwartej pacjentów oddziałów intensywnej terapii , a jej śmiertelność sięga nawet 50%. Sepsa to zagrażająca życiu nieprawidłowa, uogólniona reakcja organizmu na zakażenie bakteryjne, wirusowe bądź grzybicze. Dzięki szybkiemu rozpoznaniu sepsy mamy możliwość wczesnego wdrożenia odpowiedniej terapii, co daje pacjentowi większe szanse na przeżycie.
Warto przypomnieć, że w tym roku WOŚP zagra 29 stycznia pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą!