Na początku listopada Amerykańska Agencja Żywności i Leków poinformowała o dopuszczeniu do użycia w sytuacji wyjątkowej bamlaniwimabu, eksperymentalnego przeciwciała monoklonalnego. Lek dopuszczono do stosowania u dorosłych i dzieci od 12 roku życia mających masę ciała powyżej 40 kg, u których stwierdza się czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu choroby.