Według definicji WHO probiotyki są to preparaty lub produkty żywnościowe zawierające pojedyncze lub mieszane hodowle żywych drobnoustrojów, które wywierają korzystny wpływ na nasze zdrowie. Ważne jest jednak, aby zostały podane w odpowiedniej ilości. Występują w mikroflorze przewodu pokarmowego człowieka i mają zdolność przylegania do nabłonka jelita, aby nie zostały usunięte w krótkim czasie. Ponadto są one odporne na kwas solny zawarty w żołądku, enzymy trawienne i kwasy żółciowe.