Badania wpływu biopola na ludzi, zwierzęta, rośliny, mikroorganizmy i związki organiczne przeprowadzone w kilku ośrodkach naukowych potwierdziły, że osoby posiadające zdolność uzdrawiania wywierają korzystny wpływ na żywe organizmy. Badania te pozwoliły również podważyć zarzuty, że przypadki wyleczenia odnotowywane przez bioenergoterapeutów były wynikiem wiary czy sugestii. Bo przecież rośliny i bakterie nie ulegają sugestii.”