Etyka jest nauką o moralności, a jej celem jest ustalenie norm zachowania człowieka oraz ich ocena. Stara się też określić czym są dobre i złe zachowania w obrębie owych norm. Nauka ta zajmuje się również poszukiwaniem społecznej i psychologicznej genezy poglądów moralnych, a także bada, jaką pełnią funkcję społeczną. Ale współczesne technik i środki rodzą zupełnie nowe dylematy moralne do rozwiązania. Można uznać, że dzisiejszy stan medycyny stwarza problemy o dużym stopniu trudności jeśli chodzi o aspekty etyczne.