Utrata węchu to typowy objaw zakażenia wirusem covid-19. Jest nie tylko bardzo kłopotliwa, ale także bardzo utrudnia życie dotkniętym nią osobom. Nawet rok może trwać powrót do pełnego odczuwania zapachów po COVID-19 – wynika z badań. Zaburzenia są zazwyczaj przejściowe, jednak u części osób utrzymują się nawet dłużej niż rok. Jednym ze sposobów leczenia ozdrowieńców, którzy utracili węch jest trening węchu, kiedy to pacjenci wąchają regularnie określone zapachy o danym stężeniu w celu ich ponownego nauczenia się.