Pandemia koronawirusa wpłynęła na nasze życie i to bardzo. Coraz częściej zadajemy sobie pytania, czy jeszcze wrócimy do funkcjonowania sprzed epidemii, a jeśli nie, to do jakich zmian dojdzie na świecie? Czas pandemii umożliwił pracę wykonywaną zdalnie, a także przyspieszył wdrażanie nowych technologii. Socjologowie z kolei na bieżąco analizując problemy związane z pandemią , już zwracają uwagę, że zmienia się podejście do wartości i do życia, czyli będziemy cenić bardziej kontakty interpersonalne.