Stres jest reakcją obronną organizmu na bodźce fizyczne, psychiczne i fizjologiczne, z którymi mamy do czynienia przez całe swoje życie. W stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia może działać mobilizująco, jednak zdecydowanie częściej znajdujemy się w sytuacji stresu przewlekłego, działającego destrukcyjnie na nasze ciało i psychikę. Kumulowany przez lata powoduje, że choruje zarówno nasze ciało, jak i umysł.